Uwaga
  • There is no category chosen or category doesn't contain any items

PRENUMERATA

SZKOLENIA

Drukuj

Uchwała o likwidacji szkoły jest aktem podmiotowo i przedmiotowo skonkretyzowanym, ulegającym skonsumowaniu po jednorazowym spełnieniu dyspozycji zawartej w uchwale, którego to aktu sam ustawodawca ani wprost nie nazwał aktem prawa miejscowego, ani pośrednio, poprzez wskazanie, że akt podlega opublikowaniu w dzienniku urzędowym województwa, nie uznał za takowy.

 

Rada miejska podjęła uchwałę w sprawie likwidacji szkoły podstawowej. Skargę na uchwałę wniosły matki dzieci uczęszczających do szkoły. W skardze skarżące zarzuciły uchwale między innymi naruszenie trybu procedury likwidacyjnej poprzez brak imiennego zawiadomienia rodziców uczniów o zamiarze likwidacji szkoły.

 

WSA rozpatrując skargę uznał, iż pierwszoplanową sprawą wymagającą przesądzenia stała się kwestia prawidłowości określenia w uchwale sposobu jej wejścia w życie. Uznanie, że uchwała o likwidacji szkoły jest aktem prawa miejscowego, uzasadniałoby stwierdzenie nieważności zaskarżonej uchwały z powodu naruszenia wymogu opublikowania w dzienniku urzędowym województwa. Warunkiem bowiem wejścia w życie aktu prawa miejscowego jest jego opublikowanie w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

 

WSA stanął jednak na stanowisku, że w uchwale o likwidacji szkoły nie można się dopatrzeć elementu abstrakcyjności, koniecznego dla uznawania jej za akt prawa miejscowego. Zdaniem Sądu, uchwała skierowana jest do określonego z góry kręgu osób, będących rodzicami uczniów uczęszczających do szkoły. Uchwale o likwidacji szkoły brakuje zatem charakteru podmiotowo abstrakcyjnego. Jest aktem podmiotowo i przedmiotowo skonkretyzowanym, ulegającym skonsumowaniu po jednorazowym spełnieniu dyspozycji zawartej w uchwale, którego to aktu sam ustawodawca ani wprost nie nazwał aktem prawa miejscowego, ani pośrednio poprzez wskazanie, że akt podlega opublikowaniu w dzienniku urzędowym województwa nie uznał za takowy. Uchwała o likwidacji szkoły dotyczy z góry określonej kategorii osób i indywidualizuje ich sytuację prawną. Nie stanowi źródła norm postępowania dla całej społeczności lokalnej. Ustawa o systemie oświaty zawiera regulacje, w których wprost inne uchwały rady gminy związane z realizacją obowiązkowego zadania prowadzenia szkół podstawowych, nakazuje poddawać obowiązkowi opublikowania w wojewódzkim dzienniku urzędowym (chodzi o uchwałę rady gminy o ustaleniu sieci szkół i określeniu granic obwodów, podstawą podjęcia której jest upoważnienie zawarte w art. 17 ust. 4 ustawy o systemie oświaty). Sąd podkreślił, iż powszechnie przyjętym sposobem określania wejścia w życie takich uchwał jest sformułowanie "uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia". Wgląd we wszystkie akty prawne opublikowane w dziennikach urzędowych wskazuje jednak na wiele opublikowanych uchwał o likwidacji szkół i to niezależnie od określenia takiego sposobu wejścia w życie w samej treści uchwał.

 

Na podstawie: Wyrok WSA w Białymstoku z 15 listopada 2011 r., sygn. akt II SA/Bk 534/11

 

Źródło: www.samorzad.lex.pl

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

KONTAKT


ul. Sikorskiego 22b/7

62-200 Gniezno

tel./fax 61 424 14 26
tel. kom. 603 922 847
e:mail - biuro@dlaradnych.pl

REKLAMA

  • Stop bezradności radnych

PARTNERZY PORTALU

FACEBOOK